Kontakt

Siedziba

Fundacja Telewizji Teletop Sudety PRO HARMONIA

ul Gdyńska 24/23 w lokalu Tv Teletop Sudety
58-100 Świdnica

tel: 746614625

mail: Fundacja

 

Wszelkie datki, dotacje, rozliczenia prosimy kierować na konto fundacji w Banku Gospodarki Żywnościowej:Konto bankowe: 25 2030 0045 1110 0000 0401 7880