Kontakt

Fundacja Telewizji Teletop Sudety PRO HARMONIA

Siedziba

ul Gdyńska 24/23 w lokalu Tv Teletop Sudety
58-100 Świdnica

e-mail: pro harmonia

tel: 746614625

 

Wszelkie datki, dotacje, rozliczenia prosimy kierować na konto fundacji w Banku Gospodarki Żywnościowej:Konto bankowe: 25 2030 0045 1110 0000 0401 7880