O nas- cele i zadania

Fundacja nasza powstała w wyniku rozważań w redakcji Tv Teletop Sudety co do formy działań jakie chcielibyśmy prowadzić, a których sama telewizja nie jest w stanie z różnych przyczyn inicjować, natomiast może wydatnie je wspomagać.

Nazwa PRO HARMONIA (dla harmonii) wyraża nasz pogląd, że każdy powinien coś zrobić dla harmonijnego rozwoju i współistnienia różnych warstw społecznych oraz środowiska.

O celach naszej fundacji mówimy w statucie:
Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, także w śród dzieci i młodzieży, zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku, demokracji i świadomości ekologicznej, zdrowego trybu życia i propagowania zdrowych, bezpiecznych form aktywności fizycznej oraz wyrównywania dysproporcji w wykształceniu ogólnym i społecznym różnych warstw ekonomiczno-społecznych. Stwarzania szans i motywacji dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych społecznym wykluczeniem do wybrania drogi rozwoju osobistego, gwarantującego udział w rozwoju całego społeczeństwa, pomoc ofiarom przestępstw i wypadków a także wspieranie lokalnych mediów w prowadzeniu działalności misyjnej na rzecz w/w celów.

Zdajemy sobie sprawę, że są one do osiągnięcia tylko przy wsparciu społecznym.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z nami.

Statut